Trivsel på arbejdspladsen – forebyg stress på jobbet

KONTAKT OS

Har I svært ved at navigere i en hektisk hverdag med høje krav?

Kniber det med at nå dine deadlines? Har du svært ved at håndtere dagens mange afbrydelser? Og savner I effektive værktøjer til prioritering og planlægning, så der skabes bedre overblik over opgaverne og en nemmere håndtering af informationsstrømmene?

Med vores Personlige Effektivitets-Program, PEP, tilbyder vi skræddersyede forløb indenfor planlægning og effektivitet med henblik på blandt andet at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen og frigive tid. Med mere end 35 års erfaring på området har vi stor forståelse for kompleksiteten i et moderne arbejdsmiljø, og vi er specialiseret i at sammensætte løsninger, der kan bidrage positivt til den daglige trivsel på arbejdspladsen – altid med udgangspunkt i de udfordringer med medarbejdertrivsel, som din virksomhed oplever.

Stress hæmmer medarbejdertrivsel

God medarbejdertrivsel og et sundt arbejdsmiljø hænger også sammen med effektive arbejdsgange. Det har negativ indflydelse på din trivsel på jobbet, hvis du oplever, at du ikke kan imødekomme krav og deadlines.

Følelsen af at være utilstrækkelig skaber stress i medarbejderstaben – til skade for både medarbejdertrivsel og effektivitet. For til dels vil et fortravlet arbejdsklima med urealistiske krav medføre en forringelse blandt trivslen hos medarbejderne. Desuden vil forjagede medarbejdere som regel have udfordringer med at prioritere langsigtet, og de ryger ligeledes ind i en negativ spiral, hvor kortsigtet prioritering fører til travlhed – og vice versa.

Kom ud af den negative spiral – og skab bedre trivsel på jobbet

Det er ikke nødvendigvis negativt at have travlt. Men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis travlhed og høje krav påvirker medarbejdertrivsel og den generelle trivsel på jobbet. Derfor kan der være brug for en målrettet indsats, hvis du og dine kolleger eller medarbejdere vil blive bedre til at begå jer i en travl hverdag.

PEP handler om at skabe værdi for din forretning, og det er vores mål at hjælpe din virksomhed med at frigive tid og energi hos medarbejderne – til fordel for både trivsel og effektivitet. Gennem velafprøvede metoder sikrer vi, at din virksomhed vinder mere tid, og at både medarbejdere og ledere opnår bedre trivsel på jobbet.

Kontakt os og hør mere om trivsel på arbejdspladsen

Vil du skabe bedre trivsel på arbejdspladsen gennem en fokuseret indsats, der også kan mærkes i det lange løb?

kontakt os og lad os hjælpe med at skabe de bedste betingelser for et arbejdsmiljø, hvor effektiv og proaktiv planlægning skaber grundlag for glade medarbejdere på trods af et højt tempo.