Tips til sommerferien

By 31. maj 2018november 3rd, 2022Arbejdsvaner, Planlægning

Inden ferien

  •  I god tid inden ferien gennemgår du dine opgaver og aktiviteter og får prioriteret, hvad der skal nås inden ferien, og hvad der evt. kan vente (og dermed planlægges) til efter ferien
  • Undgå så vidt muligt at have møder den sidste dag – koncentrér dig om at afslutte og lukke ned – book dig selv i kalenderen
  • Overvej at sætte ‘out of office’ på 1-2 dage FØR ferien, så du har de sidste dage til at gøre “rent bord”. Dette er også en forventningsafstemning
  • I din ‘out of office’ fortæller du, hvornår du er tilbage. Overvej igen at lægge en ekstra dag til, så du har en hel dag til at “catche up” i. Er det muligt, så henvis til kolleger/andre, som kan varetage dine opgaver, mens du er væk.
  • Book dig selv i kalenderen den første dag efter ferien, så du ikke starter med møder fra dag 1

Under ferien

  • Hold som udgangspunkt fri for mail og telefon – husk du har brug for at lade batterierne op, så du kan arbejde med god energi igen, når du er tilbage

Efter ferien

  • Så vidt det er muligt, så hav reserveret tid i kalenderen den første dag til at komme “back on track” ift. mails, telefonbeskeder mv. Opfat ikke dette som en luksus – det er strengt nødvendigt. Jo tidligere, du får et overblik, jo før kan du prioritere og agere proaktivt og træffe rationelle beslutninger!
  • Tag med i dine betragtninger, at du måske ikke arbejder i fuldt gear den første uge – det kan tage nogle uger at komme i 5. gear igen, så dine planlagte aktiviteter skal måske justeres herefter