Teamudvikling – optimér produktiviteten i dit team

KONTAKT OS

Mangler dit team værktøjerne til at udnytte tiden bedre?

Hos PEP gennemfører vi ofte in-house udviklingsforløb, hvor virksomheden ønsker at styrke samarbejdet – i et team af medarbejdere eller ledere, eller i organisationen som helhed. Teamudvikling starter i vores verden med den enkeltes overblik og evne til at arbejde effektivt, men som organisation er vi først effektive, når de fælles spilleregler for samarbejdet fungerer.

Derfor er en sund samarbejdskultur vigtig

På tværs af ledere og medarbejdere er det vigtigt, at der findes et fælles udgangspunkt for samarbejdet, som alle kan stå inde for og følge. Et PEP-forløb med fokus på teamudvikling sætter fokus på rammerne, ved eksempelvis at formulere guidelines for brugen af jeres mail- og kalendersystem, samt andre relevante IT-værktøjer, som kan medvirke til at styrke den effektive kommunikation.

Når alt for mange af ugens arbejdstimer spildes på den endeløse strøm af interne mails, for mange og lange møder, konstante afbrydelse og forgæves søgning i de fælles værktøjer til videndeling, skaber det ikke alene frustrationer og misforståelser i teamet. Konsekvenserne kan i sidste ende aflæses som missede deadlines, overskredne budgetter og manglende resultater.

Bliv bedre til at udnytte jeres kompetencer

PEPworldwide hjælper med at give et bedre flow i de interne arbejdsgange. Et team, der har lært at arbejde sammen, vil kunne opnå store besparelser i det interne tidsforbrug og bidrage til en øget service udadtil. Når der er struktur på samarbejdet, kan den enkelte og teamet bedre udnytte deres kompetencer.

Teamudvikling er en investering, som holder på den lange bane

Et bedre flow i samarbejdet vil umiddelbart kunne mærkes som øget arbejdsglæde. Herefter vil man opleve værdien af de mange frigjorte timer, som giver bedre råderum for jeres udviklingsaktiviteter. Vi kan dokumentere, at vores deltagere får frigjort mere end 4 timer om ugen i gennemsnit.

Kontakt os for en snak om teamudvikling

Vi tilpasser vores forløb, så de passer lige præcis til jeres situation, og vi følger processen helt til dørs. Ønsker I at styrke samarbejdet og effektiviteten i din virksomhed, så kontakt os.