Gode arbejdsvaner skaber en sund arbejdskultur

By 26. august 2023august 27th, 2023Arbejdsvaner, Samarbejde, Trivsel

En sund arbejdskultur er afgørende for vores trivsel og dermed også lysten til at ville blive i jobbet. Derfor har vi hos PEP gjort det til vores mission at lære folk at arbejde rigtigt, fordi når vi føler os ovenpå med vores personlige organisering, er vi både gladere og mere produktive.

Kulturen på arbejdspladsen opstår som en blanding af virksomhedens karakteristika og medarbejdernes personligheder, der tilsammen sætter tonen i organisationen. Det er et mix af lederskab, værdier, adfærd og belønning, som tilsammen påvirker vores arbejdsglæde, engagement og i sidste ende produktivitet.

Virksomhederne har en stor interessere i, hvordan man kan skabe en stærkere tilknytning fra medarbejdere, som bliver stadig mere spredte, globale og hybride. Og det er den yngre generation, som skubber på. For de er ikke interesseret i at arbejde så hårdt, at de må ofre deres privatliv. De er godt klar over, at der skal arbejdes for at skabe resultater, men på et tidspunkt handler det altså også om at arbejde smartere.

Vores program er derfor også et velkomment redskab i mange virksomheder, fordi det på tværs af organisationen kan skabe en bred opbakning til fælles processer og optimale arbejdsmetoder – så alle trækker i samme retning og fungerer som et team.

En roligere og mere rummelig arbejdskultur

Den rette arbejdskultur er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde talenter. De seneste trends omfatter ønsket om mere hybrid- og fjernarbejde, personlig respekt og anerkendelse, mangfoldighed, bedre kommunikation, større gennemsigtighed, mulighed for udvikling, samt effektive digitale værktøjer.

Fordelene ved en stærk arbejdskultur omfatter også, at man deler et fælles mål. Når arbejdspladser i stigende grad er fysisk adskilte, opgaverne fordelt mellem projektgrupper, og nye teknologier skal mestres, så er fælles mål og retning vigtigere, end nogensinde.

Vores værktøjer definerer fælles spilleregler for samarbejde, som bliver en del af organisationens kultur. For når man lærer at arbejde på den rigtige måde, opnår man ikke kun nogle personlige fordele – men vil også være mere tilbøjelig til at støtte sine kolleger i at arbejde hensigtsmæssigt. Man har en fælles forståelse, arbejdsmiljøet er mindre stresset, og alle trives bedre, når arbejdspresset ikke føles så overvældende.

Med vores principper lærer folk at etablere gode rutiner, fjerne årsagerne til udsættelser og afslutte de små opgaver effektivt, så der kan skabes det nødvendige rum til de vigtige opgaver. De enkelte teams opfordres til at lave aftaler om informationshåndtering og videndeling, håndtering af afbrydelser, fælles prioriteter og planer, bedre møder, processer og resultater.

Når hele teamet forstår og udlever disse principper, har det en afsmittende effekt på hele organisationen.

En kultur baseret på sunde arbejdsprincipper

Det kan godt lade sig gøre at etablere fælles spilleregler, så der skabes en mere rummelig arbejdsplads, hvor alle har en bedre mulighed for at bidrage. Det kræver som minimum anerkendelse af, at alle har brug for tid til at arbejde koncentreret og fokuseret, uden unødvendige afbrydelser, at man overholder aftaler med hinanden, og at der holdes regelmæssige pauser.

Gode arbejdsrutiner giver mulighed for at skabe en helt ny arbejdskultur, som bygger på respekt for den enkelte, større gennemsigtighed, bedre kommunikation og udnyttelse af de digitale værktøjer. En virksomhed, som ikke passer på sine medarbejdere og giver dem mulighed for at arbejde på en god måde, kommer til at miste dem. Meget har handlet om krisestyring i de seneste år – men folk har bare ikke lyst til flere kriser.

Vi oplever virksomheder, som konstant investerer i nyt IT-udstyr og software, men behovet for at investere i medarbejderne, der skal bruge det nye udstyr, glemmes alt for ofte. Det kan undre med sådan en prioritering, for når folk har lært at arbejde rigtigt – komme i en tilstand af flow – og udnytte værktøjerne optimalt, er det ret ubesværet at præstere.

Med PEP-værktøjerne forsøger vi at skabe en mindre reaktiv kultur. For når man arbejder mere proaktivt, er der en tendens til at sætte farten lidt ned, træffe bedre beslutninger og fokusere på, hvad der er rigtigt for én selv og virksomheden. Med det rette mindset bliver arbejdet bare mere velovervejet.

Forandringer kommer ikke af sig selv, men hvis der arbejdes konsekvent med metoderne, kan det lykkes at skabe en kultur, hvor man præsterer langt bedre. Det er let at falde tilbage i de gamle rutiner (at tjekke mails konstant kan være stærkt vanedannende), så det er vigtigt at holde fast – som i ethvert andet træningsprogram. Vi lærer folk at arbejde rigtigt og at opbygge gode vaner for hele livet.

Den gode arbejdskultur spreder sig. Når den første person i et team er kommet i gang og oplever fordelene, vil kollegaerne helt sikkert lægge mærke til det, og inden længe er alle ombord. Og så bliver det rigtig spændende!